Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933625 nr. 281

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 281 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opvangkampen op de Griekse eilanden overvol zitten, met name op Lesbos en Samos;

constaterende dat de hulpverlening voor met name de kwetsbare vluchtelingen/migranten te wensen overlaat/tekortschiet;

verzoekt de regering, binnen de EU en de VN aan te dringen op verbeteringen van de humanitaire opvang en begeleiding en versnelling van beoordeling van migranten op de Griekse eilanden, met name op Lesbos en Samos, en tevens een focus aan te brengen binnen de bestaande financiële bijdrage zodat (Nederlandse) ngo's in staat worden gesteld de ernstigste nood te lenigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Groothuizen

Kuik

Alkaya

Diks