Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933625 nr. 273

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2018

Hierbij reageer ik op het verzoek van het lid Karabulut (SP) zoals gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 18 oktober jl., (Handelingen II 2018/19, nr. 15, Regeling van Werkzaamheden), om een reactie op het voornemen van Thales om de investeringsconferentie Future Investment Initiative in Riyad bij te wonen.

Nederlandse bedrijven zijn door de overheid goed geïnformeerd over het zeer restrictieve wapenexportbeleid dat het kabinet hanteert voor de leden van de coalitie van Arabische landen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen. Het kabinet is van mening dat bedrijven zelf een afweging dienen te maken over hun eventuele deelname aan de investeringsconferentie.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag