Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 209

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 209 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR

Voorgesteld 31 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de jaarlijkse coherentierapportage die de Minister toezegde in haar reactie op de Coherentiemonitor 2015 vooralsnog achterwege is gebleven;

constaterende dat zowel de Europese «roadmap» voor de Werelddoelen alsook het Nederlandse implementatieplan voor de Werelddoelen vertraging op hebben gelopen ten opzichte van de eerder gedeelde planning;

verzoekt de regering, coherent beleid voor ontwikkeling met meer kracht te bevorderen door zich maximaal in te spannen voor een snelle afronding van de Europese «roadmap» voor de Werelddoelen en door de Kamer de jaarlijkse coherentierapportage en het Nederlandse implementatieplan voor de Werelddoelen voor de zomer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar