Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 203

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 203 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de drie hoofdthema's op het onderwerp voedselzekerheid hout snijden en Nederland hierop ook wat te bieden heeft;

van mening dat wettelijke, juridische en sociale zekerheid over landeigendom bepalend is voor duurzaam landgebruik en bescherming biedt tegen landroof en andere vormen van willekeur bij de toewijzing en toe-eigening van land;

constaterende dat Nederland reeds actief is op dit terrein, onder andere door het opzetten van kadastrale systemen;

verzoekt de regering, met geïnteresseerde partnerlanden een intensivering op dit onderwerp te plegen in de context van het thema voedselzekerheid en daarbij de eigen goede en slechte ervaringen met betrekking tot grondbeleid en landeigendom te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling