Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 202

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eventuele effecten op voedselzekerheid uit vrijwel alle beleidsterreinen kunnen voortvloeien;

constaterende dat als gevolg van klimaatverandering, El Niño, een groot aantal langdurige conflicten en een recordaantal ontheemden honger en ondervoeding in meerdere mate op de loer liggen;

van mening dat het gezamenlijk optrekken tussen ministeries voedselzekerheid ten goede komt;

verzoekt de regering, in haar coherentieagenda een implementatieplan voor voedselzekerheid en het recht op voedsel op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar