Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 200

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 200 MOTIE VAN HET LID TAVERNE

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de huidige instabiele geopolitieke verhoudingen de wereld om ons heen aan het veranderen is en meer onzekerheid brengt;

verzoekt de regering, de onafhankelijkheid van Nederland ten opzichte van instabiele landen in het kader van de voedselproductie te bevorderen door in te zetten op de circulaire economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne