Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 198

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 198 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de cacaosector pilots lopen waarbij economische productie en natuurbescherming op zowel bedrijfsniveau als landschapsniveau samen bekeken worden;

verzoekt de regering, inzicht te geven in de uitvoering en voortgang van deze pilots en bij positieve resultaten te werken aan opschaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Veldhoven

Thieme