Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 197

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er wereldwijd honger en schaarste dreigt vanwege El Niño;

overwegende dat indien met een actieplan wordt gewacht tot de VN Noodhulptop, het te laat is voor effectieve en vroegtijdige noodhulp;

verzoekt de regering, bij de volgende RBZ/Ontwikkelingsraad met een plan voor een gezamenlijke EU-dialoog met landen uit de regio te komen om hongersnood en (water)schaarste zo veel mogelijk te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Veldhoven

Thieme