Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633625 nr. 196

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 196 MOTIE VAN HET LID PIA DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland ondersteuning biedt aan de verkoop in het buitenland van veehouderijsystemen die in Nederland verboden zijn;

overwegende dat de Nederlandse overheid Nederlandse dierenwelzijnsnormen niet moet ondermijnen door zich daaraan in het buitenland niet te houden;

verzoekt de regering, hieraan geen steun meer te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Van Veldhoven

Thieme