Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433625 nr. 105

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2014

Graag bied ik u hierbij de brief: Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens aan1. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezegging die ik u tijdens de begrotingsbehandeling heb gedaan om een brief te sturen over de internationale aspecten van het verdienvermogen van Nederland.

In deze brief wordt een nieuw perspectief gepresenteerd op de internationale economie die zich steeds meer ordent in mondiale waardeketens en waarin opkomende markten een steeds grotere rol spelen. Door de positie van Nederland door de bril van mondiale waarde ketens te bekijken krijgen we zicht op het DNA van de Nederlandse economie ofwel welke activiteiten precies in Nederland worden uitgevoerd, welke spelers daarbij betrokken zijn en hoe en met wie Nederland internationaal zakendoet. Dit biedt interessante nieuwe aanknopingspunten voor beleid. De brief geeft een eerste aanzet om het beleid op hulp, handel en investeringen in te richten op deze nieuwe ordening van de internationale economie.

Omdat nog niet alle consequenties van de nieuwe ordening van de internationale economie voor beleid duidelijk zijn, is het van belang goede aansluiting te houden met het onderzoek en debat dat in internationale gremia als de WTO, OESO en UNCTAD daarover plaatsvindt. Verdere dataontwikkeling en onderzoek zijn nodig om beter grip te krijgen op wat de rol van Nederland in mondiale waardeketens is en hoe die te versterken, nu en in de toekomst. Ook in Nederland moet dit debat gevoerd worden. Het kabinet zal daartoe het initiatief nemen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer