Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433625 nr. 100

33 625 Hulp, handel en investeringen

Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN AGNES MULDER

Voorgesteld 13 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de meeste partnerlanden van Nederland seksueel geweld veel voorkomt;

van oordeel dat de strijd tegen seksueel geweld geïntensiveerd moet worden;

verzoekt de regering, met de ambassades in de partnerlanden te bekijken hoe door gerichte inzet binnen de speerpunten water, voedselzekerheid en rechtsorde en veiligheid de strijd tegen seksueel geweld extra impulsen gegeven kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Agnes Mulder