Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433618 nr. 7

33 618 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 oktober 2013

In artikel V, eerste lid, onderdeel B, tweede lid, van het voorstel van wet wordt «voorgegezet» vervangen door: voortgezet.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt gegeven mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Economische Zaken.

De wijziging betreft een aanpassing van redactionele aard.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker