Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333614 nr. 1

33 614 EU-voorstellen: Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97

Nr.1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2013

Hiermee meld ik u dat de commissie voor Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij de voorstellen voor een verordening Slimme Grenzen COM (2013) 95, 96 en 97 vanwege het politieke belang van de voorstellen.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer