Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2013-2014
Kamerstuk 33610 nr. H

Gepubliceerd op 4 november 2013

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 610 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)

33 672 Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

H1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2013

Op dinsdag 8 oktober 2013 vond de eerste termijn van de plenaire behandeling plaats van de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33 610) en Wet pensioenaanvullingsregelingen (33 672). Na de eerste termijn heeft het kabinet verzocht de wetsvoorstellen aan te houden voor nader beraad.

In de eerste termijn is van de zijde van uw Kamer op een aantal kernthema’s van de wetsvoorstellen kritiek geuit. Het betreft in het bijzonder de mate van versobering van het opbouwpercentage, de verwachte premiedaling als gevolg van het wetsvoorstel, alsmede de samenhang met de beoogde aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) en de vormgeving van de zogenaamde excedentregelingen.

Het kabinet heeft uit de eerste termijn de conclusie getrokken dat wijzigingsvoorstellen noodzakelijk zijn alvorens een zinvolle hervatting van de behandeling in uw Kamer mogelijk is. Het kabinet zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk uitwerken en, zoals te doen gebruikelijk, deze eerst aan de Tweede Kamer voorleggen.

Wij hopen het debat in uw Kamer over de aanpassing van het Witteveenkader daarmee zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

De letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 610.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl