Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XIII nr. 17

33 605 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in veel weilanden met dieren geen beschutting is tegen extreme weersomstandigheden zoals brandende zon of zware regenval;

verzoekt de regering om, met gemeenten in overleg te treden over het stimuleren van beschutting door bijvoorbeeld houtwallen in weilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme