Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XIII nr. 16

33 605 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de zomermaanden diertransporten in tropische temperaturen plaatsvinden;

constaterende dat de Europese Verordening (EG nr. 1/2005) bepaalt dat de temperatuur in diertransporten maximaal 30°C mag zijn, maar dat keer op keer blijkt dat de temperatuur in de wagens op warme dagen stukken hoger is;

verzoekt de regering, een uitrijverbod voor diertransporten in te stellen op dagen waarop het KNMI een temperatuur van 30°C of meer voorspelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme