Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XIII nr. 15

33 605 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de handelaar bij wie onlangs 140 dode dieren zijn aangetroffen in Rotterdam alweer in het bezit is van vele exotische dieren die hij verhandelt;

verzoekt de regering, de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod op te lossen, en in ieder geval een houdverbod als zelfstandige maatregel op te nemen in het Wetboek van Strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme