Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XIII nr. 14

33 605 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, voor volgend jaar met een helder, eenduidig begrotingsartikel «natuur» te komen waar uitgaven onder vallen met als kerndoelstelling «natuur» en waar budgetvervuiling en ruis uit weggefilterd is;

verzoekt de regering tevens, de posten onder 18 kritisch tegen het licht te houden met als doel de kerntaken «natuur» te behouden en in de niet-kerntaken «natuur» te snoeien, waarbij het geld dat door het schrappen van niet-kerntaken vrijvalt, aan het budget voor de kerntaken wordt toegevoegd zodat het geheel budgetneutraal gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven