Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-III nr. 6

33 605 III Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012

Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 juli 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 3) worden in de suppletoire begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In kolom 3 «Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting» vervalt onder Verplichtingen» het vetgedrukte totaalbedrag.

II

In kolom 3 «Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting» wordt onder «Uitgaven» ingevoegd het totaalbedrag: – 3 269.