Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605 nr. 12

33 605 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 16 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat lastenverzwaringen in hun huidige omvang de koopkracht en het consumentenvertrouwen bij grote groepen in de samenleving ondermijnen en daarmee het economisch herstel bemoeilijken;

roept de regering op, om bij eventuele, toekomstige, aanvullende maatregelen ter beheersing van de overheidsuitgaven en terugdringing van het overheidstekort, af te zien van lastenverzwaringen voor bedrijfsleven en burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein