Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333579 nr. 6

33 579 Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens

Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 19 april 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In artikel I, onderdeel E, wordt aan het slot van punt 4 toegevoegd: noodzakelijk zijn voor.