Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733578 nr. 43

33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2017

Hierbij stuur ik u het bestuurlijk akkoord (zie bijlage1) tussen de partijen in de huisartsen- en multidisciplinaire zorg en het Ministerie van VWS voor het jaar 2018. Hoewel het kabinet op dit moment demissionair is, heeft uw Kamer aan mij gevraagd om voor 2018 zorgakkoorden te sluiten. Met het oog op de contractering voor 2018 is het van belang dat tijdig duidelijkheid bestaat over de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2018. Voor 2019 en verder is het aan het nieuwe kabinet om al dan niet meerjarige afspraken met de sector te maken.

In dit bestuurlijk akkoord staan afspraken over de financiële kaders huisartsen- en multidisciplinaire zorg 2018 en de beheersing daarvan. Daarnaast zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt die de huisartsen- en multidisciplinaire zorg verder verbeteren. De afgelopen weken is de inhoud van dit bestuurlijk akkoord aan de achterbannen van de betrokken organisaties voorgelegd en deze zijn akkoord met de afspraken. Ik ben zeer ingenomen met het commitment van partijen en de afspraken waartoe wij samen zijn gekomen.

De afspraken zijn gemaakt tussen de Landelijke huisartsenvereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van VWS.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl