33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het evident is dat vele onderwijsinvesteringen positieve effecten hebben op de economie;

constaterende dat deze positieve effecten niet altijd voldoende tot uiting komen in de economische modellen van het CPB;

overwegende dat de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ervoor pleit om de CPB-modellen op dit punt te verbeteren;

verzoekt de regering, het CPB te vragen om te onderzoeken hoe de economische effecten van investering in onderwijs beter tot hun recht kunnen komen in de modellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Van Haersma Buma

Samsom

Zijlstra

Naar boven