33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit voor de financiering van de lastenverlichting niet extra te willen bezuinigen op zorg en sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Naar boven