33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 300 miljoen euro per jaar beschikbaar heeft voor Van-Werk-Naar-Werktrajecten;

overwegende dat dit belangrijk is om mensen te helpen snel weer een baan te vinden als ze hun baan verliezen;

overwegende dat ook extra inzet nodig is om jongeren van school naar werk te helpen;

overwegende dat het actieplan jeugdwerkloosheid van het kabinet een eerste stap is, maar dat meer actie nodig is;

verzoekt de regering, een substantieel deel van de beschikbare 300 miljoen euro te gebruiken voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid en zo «van school naar werk» te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Naar boven