Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333566 nr. 61

33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2013

Uw Kamer heeft mij verzocht om voor 13 september 2013 per brief toe te lichten welke bezuinigingen het Sociaal Akkoord raken (Handelingen II 2012/13, nr. 110, Regeling van Werkzaamheden). Ik kan u hierop als volgt berichten: Het kabinet houdt zich aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Over de maatregelen die het kabinet voornemens is te treffen, wordt u op Prinsjesdag geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher