33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het budget voor ontwikkelingshulp te schrappen en deze gelden te gebruiken voor lastenverlichting voor de Nederlandse burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven