33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is 500 miljoen euro te investeren om de werkloosheid te lijf te gaan;

overwegende dat het wenselijk is dat deze investeringen naast meer werk tevens leiden tot milieuwinst;

verzoekt de regering, de beschikbare 500 miljoen euro te investeren in de verduurzaming van de economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Naar boven