33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een deel van de Kamer al sinds 2010 bij het kabinet aandringt op een nationaal banenplan;

constaterende dat het kabinet in het kader van het Europees semester voor 30 april een nationaal banenplan naar de Europese Commissie moet sturen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een nationaal banenplan op te stellen en dit aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Naar boven