Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333566 nr. 35

33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid

Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN ROEMER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het sociaal akkoord is afgesproken om structureel 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden,

verzoekt de regering, in 2013 een nulmeting uit te voeren van het aantal werkenden binnen de doelgroep van het wettelijke quotum en vanaf 2014 jaarlijks het aantal extra gerealiseerde werkplekken te monitoren,

verzoekt de regering tevens, in het eerste jaar dat het aantal gerealiseerde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft bij de afspraken, zonder dat hiervoor extern verklaarbare oorzaken zijn, het wettelijk quotum te activeren, zodat als in 2016 blijkt dat het in 2015 niet gehaald wordt, het quotum ingaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Roemer