33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkloosheid de jeugd en oudere werknemers zwaar treft;

overwegende dat de regering terecht een Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid wil instellen;

overwegende dat het kabinetsbeleid ook gericht is op langere deelname van ouderen aan het arbeidsproces;

verzoekt de regering om, ook een Ambassadeur Aanpak Werkloosheid Oudere Werknemers in te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Klein

Slob

Pechtold

Van Haersma Buma

Naar boven