Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333551 nr. D

33 551 Staat van de Europese Unie 2013

D MOTIE VAN HET LID KUIPER C.S.

Voorgesteld 16 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterend, dat verplichtingen van de regering en bevoegdheden van het parlement in het kader van besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenheden verspreid liggen in diverse regelingen en afspraken,

overwegend, dat met het oog hierop reeds eerder is gepleit voor een algemene wettelijke regeling (Europawet) waarin verplichtingen en bevoegdheden, voortvloeiende uit de goedkeuringswetgeving ter zake van Europese verdragen, dan wel andere Europese besluitvorming, worden bijeengebracht, aangevuld en geconsolideerd,

verzoekt de regering de mogelijkheden van een dergelijke regeling te onderzoeken en over bruikbaarheid, mogelijke inhoud en vorm te rapporteren en in overleg te treden met het parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiper

Th. de Graaf

Strik

Elzinga