Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333551 nr. C

33 551 Staat van de Europese Unie 2013

C MOTIE VAN HET LID K.G. DE VRIES C.S.

Voorgesteld 16 april 2013

De Kamer,

gehoord de algemene Europese beschouwingen,

overwegende, dat veel lidstaten van de Europese Unie zich vanwege de financieel-economische crisis genoopt zien over te gaan tot ingrijpende bezuinigingen en lastenverzwaringen;

overwegende, dat in veel landen sprake is van een verontrustend snel gestegen en stijgende werkloosheid, in het bijzonder bij jongeren;

overwegende, dat hierdoor in een aantal landen ingrijpende en soms ontwrichtende sociale gevolgen optreden;

verzoekt de regering de Kamer, voor of bij de indiening van de begroting voor volgend jaar in te lichten over de wijze waarop in Unieverband getracht is en wordt om deze sociale gevolgen voor zover mogelijk het hoofd te bieden of te mitigeren, en daarbij ook aandacht te geven aan de Nederlandse inzet op dit punt;

en gaat over tot de orde van de dag.

K.G. de Vries

Van der Linden

Strik

Th. de Graaf

Broekers-Knol

Kuiper

Elzinga