Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333551 nr. B

33 551 Staat van de Europese Unie 2013

B MOTIE VAN HET LID K.G. DE VRIES C.S.

Voorgesteld 16 april 2013

De Kamer,

gehoord de algemene Europese beschouwingen,

overwegende, dat naar schattingen van de voorzitter van de Europese Raad het totale bedrag aan niet afgedragen belastingen, waaronder belastingfraude, binnen de Unie duizend miljard euro bedraagt;

overwegende, dat de berichtgeving hierover de geloofwaardigheid van de belastingheffing bij burgers en bedrijven die wel belasting betalen ondermijnt en dat het om bedragen gaat die in het licht van de huidige crisis veel problemen zouden kunnen oplossen;

constaterende, dat de Europese Raad zich op de komende vergadering over deze problematiek zal buigen, dat vijf grote lidstaten het initiatief hebben genomen om belastingfraude te bestrijden, en dat Nederland zich inmiddels bij dit initiatief heeft aangesloten;

verzoekt de regering te bevorderen dat nu metterdaad tot een geloofwaardige Europese aanpak van dit probleem wordt gekomen en de Kamer voor of bij de indiening van de begroting voor volgend jaar te informeren welke stappen zij hiertoe heeft gezet, dan wel zal zetten, en welke voortgang er in Europees verband wordt geboekt;

en gaat over tot de orde van de dag.

K.G. de Vries

Van der Linden

Strik

Th. de Graaf

Elzinga

Broekers-Knol

Kuiper