33 551 Staat van de Europese Unie 2013

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet in de «Staat van de Europese Unie 2013» schrijft te pleiten voor aanscherping van de richtlijn gezinshereniging;

van mening dat een forse aanscherping van levensbelang is voor Nederland, aangezien de gevolgen van de massa-immigratie van met name niet-westerse allochtonen buitengewoon problematisch zijn;

tevens van mening dat het hoog tijd wordt dat Nederland weer over zijn eigen grenzen beslist;

verzoekt de regering, een opt-out te bepleiten op het immigratiedossier zodat Nederland zijn eigen regels weer kan bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven