33 551 Staat van de Europese Unie 2013

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2013

Hierbij bied ik u bijgaande brief van de voorzitter van de Europese Commissie de heer Barroso aan1. Deze brief is een reactie op de brief die op 6 maart namens Duitsland, Denemarken, Finland en Nederland is gestuurd aan de heer Barroso over het opzetten van een EU rechtsstatelijkheidsmechanisme.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven