33 551 Staat van de Europese Unie 2013

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er in Europa voor heeft gepleit, steun te geven aan het voorstel van de VS om de ijsbeer hogere bescherming te geven en de handel in huiden van ijsberen te verbieden;

constaterende dat de Europese lidstaten het voorstel van de VS tijdens de CITES-conferentie niet hebben gesteund;

verzoekt de regering, zich in Europa te blijven inzetten voor een Europees import- en handelsverbod voor producten van ijsberen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand

Naar boven