33 551 Staat van de Europese Unie 2013

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 7 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad van State heeft aangegeven dat bij het Europees Stabiliteitsmechanisme en het Stabiliteitsverdrag voor een aanpak is gekozen die leidt tot een niemandsland waar het parlementaire betrokkenheid betreft;

constaterende dat volgens artikel 16 van het Stabiliteitsverdrag binnen vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van dit verdrag de noodzakelijke stappen moeten worden gezet met het doel om de inhoud van dit verdrag in het rechtskader van de Europese Unie te integreren;

verzoekt de regering, ervoor te ijveren dat binnen de komende zittingsperiode van het Europees Parlement (2014–2019) een herziening van de EU-verdragen plaatsvindt, en daartoe nu al stappen te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven