Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333548 nr. 3

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 februari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 1 komt te luiden:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 (mutatie ISB DNB winstafdracht) van de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Toelichting

Op 15 februari 2013 is een incidentele suppletoire begroting inzake DNB winstafdracht bij uw Kamer ingediend. Door samenloop met de ISB Staatsinterventie en het eerder behandelen van de ISB DNB winstafdracht is gebleken dat er onduidelijkheid kan ontstaan over welke mutatie nu voorligt ter autorisatie in deze wet. Door middel van deze ISB wordt alleen autorisatie gevraagd voor de wijzigingen met betrekking tot de DNB winstafdracht en dus niet de Staatsinterventie SNS. Door deze Nota van Wijziging kan er geen misverstand bestaan over de vraag waarvoor in de onderhavige ISB autorisatie wordt gevraagd.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem