Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333546 nr. 2

33 546 EU-voorstel: Het vierde spoorpakket COM (2013) 25

Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag

Den Haag, 14 februari 2013

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen op de voorstellen uit het vierde EU-spoorpakket betreffende openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM (2013) 28 en gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte inzake marktopening passagiersvervoer en beheer infrastructuur COM (2013) 29.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer