33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voormalige bestuurders van de genationaliseerde SNS REAAL zichzelf miljoenen aan bonussen hebben uitgekeerd in de periode voor 2008;

overwegende dat deze bonussen onterecht zijn uitgekeerd;

verzoekt de regering, deze bonussen per direct terug te vorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven