33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe CEO van het genationaliseerde SNS REAAL 5,5 ton gaat verdienen;

overwegende dat de balkenendenorm als maximumbeloning leidend is bij publieke instellingen;

verzoekt de regering, het salaris van de nieuwe CEO te verlagen tot maximaal de balkenendenorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven