Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433532 nr. 32

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2014

Hierbij bied ik u het rapport aan van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL (ENS) zoals dit vandaag aan mij is aangeboden en daarnaast mijn eigen evaluatie van de Interventiewet1.

Zowel de Raad van Commissarissen van DNB als ik zijn de ENS zeer erkentelijk voor de evaluatie die zij heeft uitgevoerd. Momenteel zijn DNB en ik de conclusies en aanbevelingen aan het bestuderen. DNB en ik streven er beide naar u hier binnen enkele weken een reactie op te kunnen geven.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer