33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nationalisatie van SNS REAAL de Nederlandse belastingbetaler 3,7 miljard euro gaat kosten;

overwegende dat dit ten tijde van harde bezuinigingen en grote lastenverzwaringen zeer onwenselijk is;

overwegende dat bij een faillissement van SNS REAAL de financiële sector middels het depositogarantiestelsel 5 miljard had moeten bijdragen;

verzoekt de regering, de gehele rekening van 3,7 miljard euro bij de financiële sector neer te leggen en daarbij de Nederlandse belastingbetalers te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven