33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat SNS REAAL nu noodgedwongen in overheidshanden is;

verzoekt de regering, te bezien hoe de bestuurders van SNS REAAL onder de Wet normering topinkomens kunnen komen te vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven