33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nationalisatie van SNS REAAL de Nederlandse belastingbetaler 3,7 miljard euro gaat kosten;

constaterende dat daardoor het EMU-saldo in 2013 met 0,6% bbp verslechtert;

overwegende dat hierdoor mogelijk extra maatregelen en belastingverhogingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de door Brussel opgelegde 3% norm;

verzoekt de regering, geen extra maatregelen te nemen als gevolg van deze verslechtering waardoor de koopkracht van burgers en de economie nog verder verslechtert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

Naar boven