33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister-president het overheidsingrijpen bij SNS REAAL noodzakelijk achtte vanwege «mismanagement» van betrokken bankbestuurders;

overwegende dat de minister van Financiën zich bij deze bewoordingen heeft aangesloten;

tevens overwegende dat er 3,7 miljard euro gemeenschapsgeld nodig is om de bank te redden vanwege dit «mismanagement»;

verzoekt de regering, alle mogelijke (juridische) middelen te gebruiken om de voor dit «mismanagement» verantwoordelijke bestuurders financieel aansprakelijk te stellen voor dit grote debacle en waar mogelijk reeds uitgekeerde bonussen, exorbitante ontvangen salarissen enzovoorts bij hen terug te vorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven