33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN NIJBOER

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat behalve bij ABN AMRO en ASR nu ook de aandelen van SNS REAAL in staatshanden zijn;

overwegende dat nationalisatie voor de langere termijn geen duurzame oplossing is voor de financiële sector en dat toegewerkt moet worden naar financiële instellingen die zich weer dienstbaar opstellen aan de reële economie en de samenleving;

voorts overwegende dat ook gekeken moet worden naar alternatieven voor een snelle beursgang die betere waarborgen bieden voor maatschappelijk verantwoord bankieren, zoals duurzaam aandeelhouderschap (via loyaliteitsdividend en/of verzwaard stemrecht), een grotere rol van institutionele beleggers, een minderheidsbelang of «gouden aandeel» voor de Staat, of een coöperatieve structuur;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de governancestructuur van banken na een exit van de Staat het beste kan worden ingericht, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Nijboer

Naar boven