33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN KOOLMEES

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel vragen leven over de effectiviteit van het bankentoezicht op SNS REAAL, vanaf het moment dat de bank in 2006 de vastgoedportefeuille overnam tot de nationalisatie;

verzoekt de regering, om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de effectiviteit van het bankentoezicht op SNS REAAL,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Koolmees

Naar boven