33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ASN tot nu toe Israëlische projecten uit politieke overwegingen niet wil steunen;

overwegende dat de Staat nu 100% eigenaar is van ASN;

verzoekt de regering, ASN opdracht te geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Naar boven